Support

Få hjælp undervejs. Vi er med hele vejen.

Vurdering

Vurderingen er startskuddet til din boligudlejning. Det er her, vi fastlægger huslejeniveauet og planlægger udlejningsprocessen.

Hvordan foregår vurderingen af din lejlighed?

Hvad skal du forberede inden vurderingen?

Hvad er vigtigt at nævne til vurderingen?

Hvordan booker du en vurdering?

Huslejeniveau

Hvordan fastsættes huslejen? Hvilke regler gælder og kan huslejen stige i lejeperioden?

Hvad er det typiske huslejeniveau for langtidsudlejning i København?

Hvordan fastsættes huslejen for en lejlighed i København?

Kan jeg hæve huslejen under lejeperioden?

Er der et loft for, hvor meget jeg kan kræve i husleje?

Hvad sker der, hvis min lejer klager over for høj husleje?

Lejekontrakt

Hvilke regler gælder for lejekontrakten? Hvad skal lejekontrakten indeholde og hvordan sikrer man sig, at lejekontraktens indhold får juridisk virkning?

Hvilke elementer skal inkluderes i en lejekontrakt for at sikre overensstemmelse med dansk lovgivning?

Hvad er kravene til en tidsbegrænset lejeperiode?

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om dele af lejekontrakten?

Bør jeg få juridisk rådgivning i forbindelse med udarbejdelse af lejekontrakten?

Er det muligt at indgå en lejekontrakt med diplomatklausul i København?

Hvordan reguleres huslejestigninger i lejekontrakten?

Kan kontrakten tillade husdyr i lejemålet?

Hvilke forpligtelser har jeg som udlejer i forhold til vedligeholdelse ifølge lejekontrakten?

Hvordan sikrer vi, at både jeg som udlejer og min lejer forstår vores rettigheder og forpligtelser under lejeaftalen?

Fotografering

Hvordan foregår processen for den professionelle fotografering af din lejlighed? Hvad skal du selv forberede og hvordan må du bruge billederne?

Hvad forventes det af mig i forbindelse med fotografering af lejemålet?

Hvordan kan jeg bedst forberede mig til fotograferingen af lejligheden?

Hvad er den optimale tid på dagen for fotografering?

Hvilke særlige karakteristika ved lejemålet bør jeg fremhæve for fotografen?

Hvordan bruges opmålinger fra fotografen til at lave plantegningen?

Kan jeg selv bruge billederne af min lejlighed?

Tekstforfatning

Hvordan produceres teksterne om din lejlighed? Hvor hurtigt bliver de produceret og hvor bliver de anvendt?

Hvordan fremhæver I de bedste kvaliteter ved min lejlighed i beskrivelsen?

Hvordan skriver I teksten, så den tiltrækker de rigtige lejere for netop min lejlighed?

Hvor hurtigt kan I have teksten klar?

Må jeg selv bruge de tekster, som I skriver om min lejlighed?

Hvilke tekster bliver skrevet?

Annoncering

Hvordan annonceres din lejlighed? Hvor hurtigt skabes annonceringen og hvilke materialer indgår i annoncering?

Hvordan annoncerer vi min lejlighed effektivt for potentielle lejere i København?

Hvad koster annonceringen?

Hvilke online platforme er mest effektive til udlejning af lejligheder på langtidskontrakter i København?

Hvordan skriver vi en tiltalende annonce for min lejlighed, der skiller sig ud?

Er der lovmæssige krav til, hvad en udlejningsannonce skal indeholde?

Hvilke billeder og oplysninger bør vi inkludere i min udlejningsannonce for at tiltrække de rette lejere?

Fremvisninger

Hvordan planlægges og afholdes fremvisninger af din lejlighed? Hvordan forbereder du dig på en fremvisning og hvad sker der efter fremvisningen?

Hvordan håndterer I henvendelser og visninger af lejligheden mest effektivt?

Kan vi kræve at potentielle lejere giver oplysninger eller dokumentation, før vi viser dem lejligheden?

Hvordan forbereder jeg min lejlighed bedst muligt til fremvisning?

Hvordan kan jeg give min lejlighed et konkurrencefordel under fremvisningen?

Hvordan foregår planlægningen af fremvisningerne?

Skal jeg selv deltage i fremvisningen?

Hvordan håndterer I et stort antal lejemålshenvendelser og fremvisningsanmodninger?

Hvad sker der efter fremvisningen?

Lejervalidering

Hvordan håndteres lejervalidering og den generelle håndtering af potentielle lejere til din lejlighed?

Hvordan vurderer I en lejers ansvarlighed og pålidelighed gennem deres ansøgning og referencer?

Hvordan håndterer I situationer, hvor en potentielt kvalificeret lejer har en lav kreditvurdering?

Hvad gør I for at sikre, at lejere forstår deres forpligtelser under lejekontrakten, herunder vedligeholdelse og omgang med ejendommen?

Hvordan sikrer I en fair og ikke-diskriminerende proces for lejervalidering i overensstemmelse med gældende lovgivning?

Udlejning

Hvordan foregår selve udlejningen af din lejlighed? Hvornår skal du godkende lejeren og hvornår bliver lejekontrakten sendt til underskrift?

Hvordan sikrer I en hurtig og effektiv kommunikationskanal mellem mig som udlejer og min lejer under udlejningsprocessen?

Hvad sker der, når jeg har godkendt lejeren?

Hvordan foregår underskrivelse af lejekontrakten?

Hvordan håndteres eventuelle forhandlinger om huslejeniveau mellem mig og min lejer?

Hvad sker der, hvis jeg ikke finder den rette lejer for min lejlighed?

Kan jeg udleje min lejlighed for en kortere periode?

Depositum

Hvordan opkræves og håndteres depositum og forudbetalt leje? Hvornår udbetales denne til dig efter lejeperiodens start?

Hvordan håndterer I depositum og forudbetalt leje?

Hvordan foregår indbetaling af depositum og forudbetalt leje?

Hvornår udbetales depositum og forudbetalt leje til mig?

Hvad gør jeg, hvis jeg er i tvivl om, hvordan depositum og forudbetalt leje er beregnet?

Indflytning

Hvordan planlægges og foregår lejerens indflytning i din lejlighed? Hvor hurtigt kan det planlægges og hvordan forbereder du dig bedst på lejeperiodens start?

Hvordan sikrer jeg, at lejligheden overdrages til lejeren i den aftalte stand ved lejemålets start?

Hvordan hurtigt kan indflytning planlægges?

Hvordan sørger jeg for, at indflytningen bliver så god som mulig?

Hvordan sikrer jeg, at indflytningsrapporten bliver udarbejdet korrekt og fair?

Skal jeg selv stå for huslejeopkrævning og vedligeholdelse efter lejers indlytning?

Hvordan sikrer indflytningsrapporten mine og min lejers rettigheder?

Lejerrelation

Hvordan skaber og vedligeholder du den bedste relation med din lejer? Hvad gør du, hvis der opstår konflikt og uklarheder mellem dig og din lejer?

Hvordan sikrer jeg den allerbedste relation mellem mig og min lejer gennem hele lejeperioden?

Hvad anbefaler I jeg gør, hvis der opstår uenigheder eller usikkerheder mellem mig og min lejer?

Kan I hjælpe, hvis der opstår konflikt mellem mig og min lejer?