16.1.24
Økonomi og skat

Skattemæssige overvejelser ved udlejning af ejerlejlighed

Hovedbillede

Book møde hverdage kl. 8.00—22.00

Vi anbefaler altid at søge økonomisk og juridisk rådgivning om dine skatteforhold og din konkrete udlejning, når du udlejer din lejlighed i København. Dette er især vigtigt, hvis du er førstegangsudlejer. Husk, at der kan være nye regler på området, eller at din konkrete situation kan kræve specifikke løsninger, som en revisor eller advokat kan hjælpe dig med.

Introduktion til skatteregler ved udlejning af ejerlejligheder

Når man beslutter sig for at udleje sin ejerlejlighed, uanset om det er til privat eller erhvervsmæssig udlejning, er det vigtigt at have en grundlæggende forståelse for de skattemæssige konsekvenser. Skattereglerne kan være komplekse, og uden den rette viden risikerer man at begå fejl, der kan føre til økonomiske tab eller problemer med skattemyndighederne.

Formålet med dette blogindlæg er at give dig en detaljeret gennemgang af de skattemæssige overvejelser, du skal gøre dig som udlejer af en ejerlejlighed. Vi vil dække alt fra håndtering af lejeindtægter og fradrag til specifikke regler og muligheder for udlejere i København. Ved at følge de råd og strategier, der præsenteres her, kan du optimere dine skatteforhold og sikre, at du overholder alle gældende regler.

I de følgende kapitler vil vi gå i dybden med, hvordan du korrekt rapporterer dine lejeindtægter, hvilke udgifter du kan trække fra i skat, og hvordan du bedst muligt kan udnytte de skattefradrag, der er tilgængelige for dig. Vi vil også se nærmere på de specifikke regler, der gælder for udlejning af ejerlejligheder i København, og give dig konkrete eksempler på, hvordan du kan minimere din skattepligt og optimere din økonomi som udlejer.

Ved at have en solid forståelse for skattereglerne kan du undgå unødvendige problemer og maksimere dine økonomiske fordele ved udlejning af din ejerlejlighed. Lad os dykke ned i de forskellige aspekter af skattereglerne og finde ud af, hvordan du bedst muligt kan navigere i dette komplekse område.

Kapitel 2: Håndtering af lejeindtægter

Når du udlejer din ejerlejlighed, er det vigtigt at forstå, hvordan lejeindtægterne skal håndteres skattemæssigt. Lejeindtægter er skattepligtige, og det er derfor nødvendigt at rapportere dem korrekt til skattemyndighederne for at undgå problemer og sikre, at du betaler den rette skat.

Beskatning af lejeindtægter

Lejeindtægter beskattes som personlig indkomst, hvilket betyder, at de skal indberettes på din selvangivelse. Det er vigtigt at skelne mellem brutto- og nettolejeindtægter:

 • Bruttolejeindtægter: Dette er den samlede lejeindtægt, du modtager fra din lejer, før der er fratrukket nogen udgifter.
 • Nettolejeindtægter: Dette er lejeindtægten efter fradrag af de udgifter, der er forbundet med udlejningen.

Rapportering af lejeindtægter

For at sikre korrekt rapportering af dine lejeindtægter, skal du følge disse trin:

 1. Registrer alle lejeindtægter: Hold styr på alle de beløb, du modtager fra din lejer. Dette inkluderer husleje, betaling for forbrug (f.eks. vand, varme og el) og eventuelle andre gebyrer.
 2. Fratræk udgifter: Identificer og dokumenter alle udgifter, der er forbundet med udlejningen. Dette kan inkludere vedligeholdelse, administration, forsikringer og andre relevante omkostninger.
 3. Indberet nettolejeindtægten: Når du har fratrukket de relevante udgifter fra dine bruttolejeindtægter, skal du indberette nettolejeindtægten på din selvangivelse.

Eksempler på korrekt rapportering

Lad os se på et konkret eksempel for at illustrere, hvordan du kan rapportere dine lejeindtægter korrekt:

 • Du modtager en månedlig husleje på 10.000 kr.
 • Du har årlige udgifter til vedligeholdelse og administration på 20.000 kr.
 • Dine bruttolejeindtægter for året er 120.000 kr. (10.000 kr. x 12 måneder).
 • Efter fradrag af udgifterne på 20.000 kr. er dine nettolejeindtægter 100.000 kr.

I dette tilfælde skal du indberette 100.000 kr. som lejeindtægt på din selvangivelse.

Ved at følge disse retningslinjer kan du sikre, at du håndterer dine lejeindtægter korrekt og undgår problemer med skattemyndighederne. I næste kapitel vil vi se nærmere på, hvilke udgifter du kan trække fra i skat, og hvordan du kan optimere dine fradrag som udlejer.Kapitel 2: Håndtering af lejeindtægter

Når du udlejer din ejerlejlighed, er det vigtigt at forstå, hvordan lejeindtægterne skal håndteres skattemæssigt. Lejeindtægter er skattepligtige, og det er derfor nødvendigt at rapportere dem korrekt til skattemyndighederne for at undgå problemer og sikre, at du betaler den rette skat.

Beskatning af lejeindtægter

Lejeindtægter beskattes som personlig indkomst, hvilket betyder, at de skal indberettes på din selvangivelse. Det er vigtigt at skelne mellem brutto- og nettolejeindtægter:

 • Bruttolejeindtægter: Dette er den samlede lejeindtægt, du modtager fra din lejer, før der er fratrukket nogen udgifter.
 • Nettolejeindtægter: Dette er lejeindtægten efter fradrag af de udgifter, der er forbundet med udlejningen.

Rapportering af lejeindtægter

For at sikre korrekt rapportering af dine lejeindtægter, skal du følge disse trin:

 1. Registrer alle lejeindtægter: Hold styr på alle de beløb, du modtager fra din lejer. Dette inkluderer husleje, betaling for forbrug (f.eks. vand, varme og el) og eventuelle andre gebyrer.
 2. Fratræk udgifter: Identificer og dokumenter alle udgifter, der er forbundet med udlejningen. Dette kan inkludere vedligeholdelse, administration, forsikringer og andre relevante omkostninger.
 3. Indberet nettolejeindtægten: Når du har fratrukket de relevante udgifter fra dine bruttolejeindtægter, skal du indberette nettolejeindtægten på din selvangivelse.

Eksempler på korrekt rapportering

Lad os se på et konkret eksempel for at illustrere, hvordan du kan rapportere dine lejeindtægter korrekt:

 • Du modtager en månedlig husleje på 10.000 kr.
 • Du har årlige udgifter til vedligeholdelse og administration på 20.000 kr.
 • Dine bruttolejeindtægter for året er 120.000 kr. (10.000 kr. x 12 måneder).
 • Efter fradrag af udgifterne på 20.000 kr. er dine nettolejeindtægter 100.000 kr.

I dette tilfælde skal du indberette 100.000 kr. som lejeindtægt på din selvangivelse.

Ved at følge disse retningslinjer kan du sikre, at du håndterer dine lejeindtægter korrekt og undgår problemer med skattemyndighederne. I næste kapitel vil vi se nærmere på, hvilke udgifter du kan trække fra i skat, og hvordan du kan optimere dine fradrag som udlejer.

Kapitel 3: Fradrag og skattepligt

Når du udlejer din ejerlejlighed, har du mulighed for at trække en række udgifter fra i skat. Det er vigtigt at kende disse fradragsmuligheder, da de kan reducere din skattepligtige indkomst og dermed din samlede skattebyrde. I dette kapitel vil vi gennemgå, hvilke udgifter der kan trækkes fra, og hvordan du korrekt håndterer din skattepligtige indkomst som udlejer.

Fradragsberettigede udgifter

Der er flere typer udgifter, som du kan trække fra i skat, når du udlejer din ejerlejlighed, herunder ved erhvervsmæssig udlejning. Her er nogle af de mest almindelige:

 1. Vedligeholdelsesudgifter: Udgifter til reparation og vedligeholdelse af lejligheden kan trækkes fra. Dette inkluderer maling, reparation af apparater, og andre nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
 2. Administrationsomkostninger: Udgifter til administration af udlejningen, såsom gebyrer til ejendomsadministratorer eller revisorer, kan også trækkes fra.
 3. Forsikringer: Præmier til forsikringer, der dækker ejendommen, kan fradrages. Dette inkluderer både ejendomsforsikringer og eventuelle særlige forsikringer for udlejning.
 4. Ejendomsskatter: Ejendomsskatter, som du betaler for lejligheden, kan trækkes fra i skat.
 5. Renteudgifter: Hvis du har lån, der er brugt til at finansiere lejligheden, kan renteudgifterne på disse lån fradrages.

Specifikke fradragsmuligheder i København

Udlejere i København kan have adgang til specifikke fradragsmuligheder, der er relevante for storbyen. Det kan være en god idé at undersøge lokale regler og muligheder, da de kan variere fra andre dele af landet. For eksempel kan der være særlige tilskud eller fradrag for energirenoveringer eller andre miljøvenlige initiativer.

Optimering af fradrag

For at maksimere dine fradrag og minimere din skattepligt, bør du følge disse tips:

 1. Dokumentation: Sørg for at holde grundig dokumentation for alle udgifter, der er forbundet med udlejningen. Gem kvitteringer, fakturaer og kontrakter, så du kan dokumentere dine fradrag overfor skattemyndighederne.
 2. Planlægning: Planlæg dine vedligeholdelsesarbejder og andre udgifter, så de falder inden for det samme skatteår. Dette kan hjælpe dig med at maksimere dine fradrag i det pågældende år.
 3. Professionel rådgivning: Overvej at konsultere en revisor eller skatterådgiver, der kan hjælpe dig med at identificere alle mulige fradrag og sikre, at du udnytter dem fuldt ud.

Eksempler på fradragsberettigede udgifter

Lad os se på et eksempel for at illustrere, hvordan fradrag kan anvendes:

 • Du har årlige vedligeholdelsesudgifter på 15.000 kr.
 • Administrationsomkostningerne beløber sig til 5.000 kr.
 • Forsikringspræmierne udgør 3.000 kr.
 • Ejendomsskatterne er 7.000 kr.
 • Renteudgifterne på dit lån er 10.000 kr.

I alt har du fradragsberettigede udgifter på 40.000 kr. Disse udgifter kan trækkes fra dine bruttolejeindtægter, hvilket reducerer din skattepligtige indkomst.

Ved at kende og udnytte disse fradragsmuligheder kan du effektivt reducere din skattepligt og forbedre din økonomiske situation som udlejer. I næste kapitel vil vi se nærmere på, hvordan du kan optimere dine skatteforhold yderligere og minimere din skattepligt.

Kapitel 4: Optimering af skatteforhold som udlejer

At optimere dine skatteforhold som udlejer kan have en betydelig indvirkning på din økonomiske situation. Ved at anvende strategiske tilgange kan du minimere din skattepligt og maksimere dine nettoindtægter. I dette kapitel vil vi gennemgå konkrete tips og strategier, der kan hjælpe dig med at optimere dine skatteforhold som udlejer af en ejerlejlighed.

Konkrete tips til at minimere skattepligten

 1. Udnyt alle fradrag: Sørg for at udnytte alle tilgængelige fradrag, som vi gennemgik i det forrige kapitel. Dette inkluderer vedligeholdelsesudgifter, administrationsomkostninger, forsikringer, ejendomsskatter og renteudgifter.
 2. Planlæg vedligeholdelse strategisk: Planlæg større vedligeholdelsesarbejder, så de falder inden for det samme skatteår. Dette kan hjælpe dig med at maksimere dine fradrag i det pågældende år og reducere din skattepligtige indkomst.
 3. Hold styr på småudgifter: Selv mindre udgifter kan løbe op over tid. Sørg for at holde styr på og dokumentere alle småudgifter, der er forbundet med udlejningen, da de også kan være fradragsberettigede.

Strategier for at udnytte skattefradrag maksimalt

 1. Energirenoveringer: Overvej at investere i energirenoveringer, som kan give dig adgang til særlige skattefradrag eller tilskud. Dette kan inkludere installation af energieffektive vinduer, isolering eller solcelleanlæg.
 2. Langsigtet planlægning: Tænk langsigtet og planlæg dine investeringer og udgifter over flere år. Dette kan hjælpe dig med at udjævne dine skatteforhold og undgå store udsving i din skattepligtige indkomst.
 3. Brug af revisor eller skatterådgiver: En professionel revisor eller skatterådgiver kan hjælpe dig med at identificere alle mulige fradrag og strategier for at minimere din skattepligt. De kan også sikre, at du overholder alle gældende regler og undgår fejl i din skatteindberetning.

Brug af revisor eller skatterådgiver

At konsultere en revisor eller skatterådgiver kan være en værdifuld investering. De kan hjælpe dig med at:

 • Identificere og udnytte alle tilgængelige fradrag.
 • Planlægge dine udgifter og investeringer strategisk.
 • Sikre korrekt indberetning af dine lejeindtægter og udgifter.
 • Forstå komplekse skatteregler og undgå fejl, der kan føre til bøder eller ekstra skattebetalinger.

Eksempler på optimering af skatteforhold

Lad os se på et eksempel for at illustrere, hvordan du kan optimere dine skatteforhold:

 • Du planlægger at udføre større vedligeholdelsesarbejder på din lejlighed, som vil koste 50.000 kr.
 • I stedet for at sprede disse udgifter over flere år, vælger du at udføre arbejdet inden for det samme skatteår.
 • Dette giver dig mulighed for at trække hele beløbet fra i skat i det pågældende år, hvilket reducerer din skattepligtige indkomst betydeligt.

Ved at følge disse tips og strategier kan du effektivt minimere din skattepligt og forbedre din økonomiske situation som udlejer. I næste kapitel vil vi se nærmere på de specifikke regler og fradragsmuligheder, der gælder for udlejning af ejerlejligheder i København.

Kapitel 5: Specifikke regler og fradragsmuligheder i København

København har nogle særlige regler og fradragsmuligheder, som udlejere af ejerlejligheder bør være opmærksomme på. Disse kan variere fra de generelle regler, der gælder i resten af landet, og kan give yderligere muligheder for at optimere dine skatteforhold. I dette kapitel vil vi gennemgå de specifikke skatteregler og fradragsmuligheder, der gælder for udlejning af ejerlejligheder i København.

Særlige skatteregler i København

 1. Ejendomsværdiskat: I København kan ejendomsværdiskatten være højere end i andre dele af landet på grund af de højere ejendomsværdier. Det er vigtigt at tage højde for dette, når du beregner din samlede skattepligt.
 2. Lejelovgivning: Københavns Kommune har specifikke regler for lejepriser og lejekontrakter, som kan påvirke dine lejeindtægter og dermed din skattepligtige indkomst. Sørg for at være opdateret på de lokale regler for at undgå overtrædelser.
 3. Miljø- og energitilskud: København har flere initiativer for at fremme miljøvenlige og energieffektive boliger. Disse initiativer kan inkludere tilskud og fradrag for energirenoveringer, som kan reducere din skattepligtige indkomst.

Lokale fradragsmuligheder

 1. Energirenoveringer: Som nævnt kan energirenoveringer give adgang til særlige fradrag og tilskud i København. Dette kan inkludere installation af energieffektive vinduer, isolering, solcelleanlæg og andre energibesparende foranstaltninger.
 2. Byfornyelse: Københavns Kommune tilbyder ofte støtte til byfornyelsesprojekter, som kan inkludere renovering af ældre bygninger. Disse projekter kan give adgang til særlige fradrag og tilskud, som kan reducere din skattepligtige indkomst.
 3. Grønne tage og facader: Der kan være særlige tilskud og fradrag for installation af grønne tage og facader, som bidrager til byens miljømål. Disse investeringer kan også øge ejendommens værdi og tiltrække miljøbevidste lejere.

Eksempler på lokale fradrag og skattefordele

Lad os se på et eksempel for at illustrere, hvordan du kan udnytte de lokale fradragsmuligheder i København:

 • Du beslutter dig for at installere energieffektive vinduer i din ejerlejlighed, hvilket koster 30.000 kr.
 • Københavns Kommune tilbyder et tilskud på 10.000 kr. til energirenoveringer.
 • De resterende 20.000 kr. kan trækkes fra i skat som vedligeholdelsesudgifter.

I dette tilfælde reducerer tilskuddet og fradraget din samlede skattepligtige indkomst, hvilket kan resultere i betydelige besparelser.

Hvordan byens specifikke forhold kan påvirke skattepligten

Københavns høje ejendomsværdier og særlige lejelovgivning kan påvirke din skattepligtige indkomst på flere måder:

 • Højere ejendomsværdiskat: De højere ejendomsværdier i København kan resultere i en højere ejendomsværdiskat, som skal tages i betragtning ved beregning af din samlede skattepligt.
 • Regulering af lejepriser: Lokale regler for lejepriser kan begrænse, hvor meget du kan opkræve i husleje, hvilket kan påvirke dine lejeindtægter og dermed din skattepligtige indkomst.

Ved at være opmærksom på disse specifikke regler og fradragsmuligheder kan du optimere dine skatteforhold og maksimere dine økonomiske fordele som udlejer i København. I næste kapitel vil vi se nærmere på, hvordan du kan optimere din økonomi som udlejer og sikre langsigtet økonomisk succes.

Kapitel 6: Økonomisk optimering som udlejer

At optimere din økonomi som udlejer handler ikke kun om at minimere skattepligten, men også om at maksimere dine indtægter og effektivt styre dine udgifter. I dette kapitel vil vi gennemgå nogle strategier og råd, der kan hjælpe dig med at forbedre din økonomiske situation som udlejer af en ejerlejlighed.

Råd til at forbedre den økonomiske situation som udlejer

 1. Sæt den rette husleje: Undersøg markedet og fastsæt en konkurrencedygtig husleje, der tiltrækker lejere, men samtidig sikrer, at du får en god indtægt. Overvej at justere huslejen regelmæssigt i overensstemmelse med markedsforholdene.
 2. Minimer tomgangsperioder: Tomgangsperioder, hvor lejligheden står tom, kan være dyre. Sørg for at markedsføre din lejlighed effektivt og have en plan for hurtigt at finde nye lejere, når en lejer flytter ud.
 3. Forbedr lejlighedens standard: Investeringer i forbedringer og vedligeholdelse kan gøre din lejlighed mere attraktiv for lejere og muligvis tillade en højere husleje. Overvej opgraderinger som moderne køkken- og badeværelsesfaciliteter, energieffektive apparater og god isolering.

Hvordan man kan balancere indtægter og udgifter

 1. Budgettering: Lav et detaljeret budget, der inkluderer alle indtægter og udgifter forbundet med udlejningen. Dette hjælper dig med at få et klart overblik over din økonomi og identificere områder, hvor du kan spare penge.
 2. Kontrollerede udgifter: Hold styr på dine udgifter og søg efter måder at reducere dem på. Dette kan inkludere at forhandle bedre priser med leverandører, reducere energiforbruget eller udføre mindre vedligeholdelsesarbejder selv.
 3. Nødreserve: Opret en nødreserve til uforudsete udgifter som reparationer eller tomgangsperioder. Dette kan hjælpe dig med at undgå økonomiske problemer, hvis der opstår uventede omkostninger.

Langsigtede strategier for økonomisk succes

 1. Diversificering af investeringer: Overvej at diversificere dine ejendomsinvesteringer ved at eje flere ejendomme eller investere i forskellige typer ejendomme. Dette kan reducere risikoen og øge dine samlede indtægter.
 2. Langsigtet planlægning: Tænk langsigtet og planlæg dine investeringer og udgifter over flere år. Dette kan hjælpe dig med at udjævne dine skatteforhold og undgå store udsving i din skattepligtige indkomst.
 3. Professionel rådgivning: Overvej at konsultere en ejendomsrådgiver eller økonomisk rådgiver, der kan hjælpe dig med at udvikle en langsigtet strategi for dine ejendomsinvesteringer og sikre, at du udnytter alle tilgængelige muligheder for økonomisk optimering.

Eksempler på økonomisk optimering

Lad os se på et eksempel for at illustrere, hvordan du kan optimere din økonomi som udlejer:

 • Du beslutter dig for at opgradere køkkenet i din lejlighed for 50.000 kr. Dette gør lejligheden mere attraktiv og giver dig mulighed for at hæve huslejen med 1.000 kr. om måneden.
 • Den øgede husleje resulterer i en årlig ekstra indtægt på 12.000 kr., hvilket betyder, at investeringen betaler sig selv tilbage på lidt over fire år.
 • Samtidig kan du trække udgifterne til opgraderingen fra i skat som vedligeholdelsesudgifter, hvilket reducerer din skattepligtige indkomst.

Ved at følge disse råd og strategier kan du effektivt optimere din økonomi som udlejer og sikre langsigtet økonomisk succes. Husk, at det kræver løbende opmærksomhed og planlægning at maksimere dine indtægter og minimere dine udgifter, men indsatsen kan betale sig i form af øget økonomisk stabilitet og profit.

Opsummering og afslutning

At udleje en ejerlejlighed kan være en økonomisk fordelagtig beslutning, men det kræver en grundig forståelse af de skattemæssige overvejelser og muligheder for at optimere skatteforholdene. I denne artikel har vi gennemgået de vigtigste aspekter af skattereglerne ved udlejning af ejerlejligheder, herunder håndtering af lejeindtægter, fradrag og skattepligt, samt specifikke regler og fradragsmuligheder i København. Vi har også givet konkrete råd til, hvordan du kan optimere din økonomi som udlejer.

Vigtigste hovedpointer

 1. Håndtering af lejeindtægter: Lejeindtægter beskattes som personlig indkomst, og det er vigtigt at rapportere dem korrekt. Husk at skelne mellem brutto- og nettolejeindtægter og fratrække relevante udgifter.
 2. Fradrag og skattepligt: Du kan trække en række udgifter fra i skat, herunder vedligeholdelse, administration, forsikringer, ejendomsskatter og renteudgifter. Dokumentation er nøglen til at udnytte disse fradrag fuldt ud.
 3. Optimering af skatteforhold: Planlæg dine udgifter strategisk, udnyt energirenoveringer og overvej at konsultere en revisor eller skatterådgiver for at maksimere dine fradrag og minimere din skattepligt.
 4. Specifikke regler i København: Vær opmærksom på de særlige skatteregler og fradragsmuligheder, der gælder i København, såsom højere ejendomsværdiskat og tilskud til energirenoveringer og byfornyelse.
 5. Økonomisk optimering: Sæt den rette husleje, minimer tomgangsperioder, forbedr lejlighedens standard og hold styr på dine udgifter. Langsigtet planlægning og diversificering af investeringer kan også bidrage til økonomisk succes.

At navigere i de skattemæssige overvejelser ved udlejning af en ejerlejlighed kan være en kompleks opgave, men med den rette viden og strategiske tilgang kan du optimere dine skatteforhold og maksimere dine økonomiske fordele. Ved at følge de råd og strategier, der er præsenteret i denne artikel, kan du sikre, at du overholder alle gældende regler, udnytter alle tilgængelige fradrag og forbedrer din økonomiske situation som udlejer.

Husk, at det altid er en god idé at søge professionel rådgivning, hvis du er i tvivl om de skattemæssige aspekter ved udlejning. En revisor eller skatterådgiver kan hjælpe dig med at navigere i de komplekse regler og sikre, at du får mest muligt ud af dine investeringer.

Ved at tage de nødvendige skridt for at optimere dine skatteforhold og økonomi kan du nyde godt af de mange fordele ved at udleje din ejerlejlighed og sikre en stabil og profitabel indkomstkilde.

FAQ om skattemæssige overvejelser ved udlejning af ejerlejlighed

Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om skattemæssige overvejelser ved udlejning af ejerlejligheder i København.

Hvad er de grundlæggende skatteregler for udlejning af ejerlejligheder?

Lejeindtægter beskattes som personlig indkomst, og du skal rapportere dem på din selvangivelse. Du kan trække relevante udgifter fra i skat.

Hvilke udgifter kan jeg trække fra i skat?

Du kan trække udgifter til vedligeholdelse, administration, forsikringer, ejendomsskatter og renteudgifter fra i skat.

Hvordan rapporterer jeg mine lejeindtægter korrekt?

Registrer alle lejeindtægter, fratræk de relevante udgifter, og indberet nettolejeindtægten på din selvangivelse.

Er der særlige skatteregler i København?

Ja, København har højere ejendomsværdiskat og specifikke regler for lejepriser og lejekontrakter. Der kan også være tilskud til energirenoveringer og byfornyelse.

Hvordan kan jeg optimere mine skatteforhold som udlejer?

Udnyt alle tilgængelige fradrag, planlæg vedligeholdelse strategisk, og overvej at konsultere en revisor eller skatterådgiver.

Hvorfor er det vigtigt at søge professionel rådgivning?

Professionel rådgivning kan hjælpe dig med at navigere i komplekse skatteregler, udnytte fradrag fuldt ud og sikre, at du overholder alle gældende regler.

Lej din lejlighed ud i København. Vi hjælper dig.

Guides og viden til din boligudlejning.